Unwinders

Jumbo Companion JC1650 jest doskonałym uzupełnieniem centrum konwersji UA1650 ADWS lub przewijarki UA1650. To innowacyjne urządzenie umożliwia odwijanie rolek jumbo lub matek o dużych średnicach i dużej masie. Materiał jest wciągany do maszyny przewijającej pod sprawdzoną kontrolą naprężenia wstęgi i jest tam dostępny do produkcji krótkich i wąskich rolek. JC1650 umożliwia przetwarzanie różnych mediów i oferuje elastyczne rozwiązanie do wydajnego przetwarzania materiałów.

Odwijak Jumbo Companion – najlepsze wsparcie do średnicy 100 cm

Odwijanie rolek matki o średnicy do 100 cm i wadze do 500 kg
Szerokość wstęgi do 165 cm
Kontrolowane i regulowane naprężenie wstęgi